keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Nuorallatanssia luottamuksen ja sinisilmäisyyden kanssa

Presidentti Barack Obama perusti avoimen hallinnon hankkeen 7 vuotta sitten muun muassa taistellakseen korruptiota vastaan. Suomessa Avoin hallinto -hankkeen ei ole tarvinnut painiskella korruption kaltaisten ongelmien kanssa, vaan olemme voineet keskittyä hiomaan esimerkiksi hyvää virkakieltä. Maaseutuvirastossa olemme laatineet avoimen hallinnon toimintasuunnitelman, jota on toteutettu syksystä 2017 lähtien.

Tutkimuksissa on havaittu, että yhteiskunnan matala korruptio korreloi korkean sosiaalisen pääoman ja viranomaisiin kohdistuvan luottamuksen kanssa. Suomessa luottamus toisiin ihmisiin on itse asiassa niin korkealla, että se on katsottu tietopoliittisessa selonteossa yhdeksi tekoälyn vientieduksi. Luottamuksella on kuitenkin kääntöpuolensa: sinisilmäisyys. Klikkaamme helposti mitä tahansa ja annamme luvan käyttää tietojamme mihin tahansa, koska emme voi uskoa, että joku haluaisi tahallaan meille mitään pahaa.

Emme ymmärrä, mitä kaikkea oman tiedon luovuttaminen voi tarkoittaa. Facebook on hyvä esimerkki siitä, kuinka tietoja viattomilta vaikuttavista henkilökohtaisista asioista, kuten asuinalueesta tai elintottumuksista, voidaan käyttää hyväksi. Niiden avulla voidaan esimerkiksi profiloida tiettyjä äänestäjäsegmenttejä ja kohdistaa heihin valheellisiakin kampanjoita. Tällä on myös isoja demokratiaan kohdistuvia vaikutuksia (esimerkiksi Brexit).

Avoimen hallinnon yksi peruspilareista on demokratian vahvistaminen, mutta avoimuuden ja luottamuksen lisääminen nykyisin keinoin eivät yksistään enää riitä. Viranomaisten on viestittävä aktiivisesti myös tietosuojan priorisoinnista esimerkiksi julkaisemalla vuosittaiset tietotilinpäätökset. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen voisivatkin olla seuraavan avoimen hallinnon ohjelmakauden (2019–2021) painopisteinä.

Hanna Westinen
erityisasiantuntija, tietosuojavastaava
 

Hanna Westinen on Maaseutuviraston edustaja avoimen hallinnon virkamiesverkostossa.
Avoimen hallinnon tavoitteena on edistää avoimuutta, julkisuutta, ymmärrettävyyttä ja osallisuutta.
Lue lisää avoimesta hallinnosta osoitteesta www.avoinhallinto.fi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti