perjantai 19. lokakuuta 2018

Leader-työlle rakennetaan uutta toimintamallia


Leader-työlle tarvitaan jatkossa uusi toimintamalli, joka perustuu tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Muutosvaatimukset tulevat EU:n uusista reunaehdoista, joiden mukaan rahoituskaudella 2021–2027 siirrytään kustannusten korvaamisesta tuotosten ja tulosten arviointiin.

Lähtökohtana uudessa toimintamallissa on kunkin Leader-ryhmän oman toiminta-alueen strategia. Toimintamallia pohdittiin Leader-ryhmien, maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston edustajien yhteisessä ideariihessä 12.10.2018.  

Leader-toiminta on osa maaseutuohjelmaa ja sen toimeenpanoa.

 Mittareita tulosten arviointiin

Leader-ryhmät tekevät parhaillaan omilla tahoillaan ehdotuksia siitä, miten strategioita parhaiten toteutettaisiin. Työ on pohjatyötä MMM:n työryhmille, joissa käsitellään uuden rahoituskauden toimeenpanoa. Ensimmäiseksi suunnitellaan, miten tulokset johdetaan strategiasta ja miten lähtötaso sekä tulokset määritellään. Rahoitettavien hankkeiden valintaperusteiden merkitys kasvaa entisestään. Tulosten on oltava todennettavissa ja mitattavissa.  Nyt etsitään yksinkertaisia ja yksiselitteisiä mittareita.

Jäsenvaltioiden on kuvattava lähtötilanne ja määriteltävä tulostavoitteet sille, mitä rahoituksella saadaan aikaan.  EU tarkastelee rahoitusta sen mukaan, miten tuloksia syntyy. Aiempina ohjelmakausina EU:n rahoitus on määräytynyt sen mukaan, miten kustannuksia on syntynyt.  Tavoitteiden tai tulosten saavuttaminen ei ole ollut maksun perustana. Toki toimenpiteet ja niiden valintakriteerit on aina rakennettu niin, että suunnitelluilla kustannuksilla on ollut tarkoitus saavuttaa myös haluttuja tuloksia.  Vaikuttavuutta on seurattu erillisinä arviointiprojekteina.

Uudella rahoituskaudella Leader-toimintaan voidaan sisällyttää maaseuturahaston lisäksi muiden rahastojen toimenpiteitä. Monirahastoisuus edellyttää yhteistyötä muiden ministeriöiden ja uusien paikallisten toimijoiden kanssa.

Yksinkertaistaminen ei ole aina ollut yksinkertaistamista

Ideariihessä tarkastelimme nykyisen ohjelmakauden rahoitusmalleja. Yksinkertaistetuista kustannusten korvaamismalleista vertailussa olivat kertakorvaus (Lump sum) ja kiinteämääräinen rahoitus (Flat rate).  Flat rate perustuu palkkakustannuksiin, joiden perusteella maksetaan 15 tai 24 prosenttia rahoitusta yleiskustannuksiin. Yleiskustannuksia ovat muun muassa vuokrat, koulutukset, siivous ja sähkö. Matkat sisältyvät yleiskustannuksiin silloin, kun korvausprosentti on 24. Kertakorvaus maksetaan sovitun toimenpiteen toteuttamisesta. Kaikki yksinkertaiset kustannusmallit eivät aina ole olleet kovin yksinkertaisia.

Lähtötilanteeksi valittiin puhdas sivu

Ideariihessä päädyimme siihen, että uutta toimintamallia ei rakenneta vanhan päälle, vaan käännetään puhdas sivu. Tätä tyhjää sivua lähtevät täyttämään Leader-ryhmät ja hallinto omilla tahoillaan.  Vanhoista malleista otetaan mukaan parhaiten toimivia käytäntöjä. Leader-ryhmien työ on avainasemassa, jotta kansallinen lainsäädäntö päästään rakentamaan mahdollisimman hyvin uutta toimintamallia tukemaan.

Heli Pöyhönen
yksikönjohtaja
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti