perjantai 3. elokuuta 2018

Yksinkertaistaminen á la DG RTD

Me täällä Mavissa olemme valmistautumassa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uuteen rahoituskauteen, joka alkaa näillä näkymin vuoden 2020 jälkeen. EU:n komission tavoitteena uudella kaudella on yksinkertaistaa rahoitusta. Siksi onkin hyvä seurata, miten komissio toteuttaa yksinkertaistamista pian käynnistyvässä Euroopan horisontti -ohjelmassaan, jonka rahoitus haetaan suoraan komissiolta. Erityisesti, kun seuraavalla rahoituskaudella kansallisesti toimeenpantavien EU-ohjelmien toimeenpano on entistä enemmän kansallisesti päätettävissä.
Maaseudun kehittämisosaston johtaja Juha Tall (kuvassa) osallistui kesäkuussa WIRE 2018 -konferenssiin, jossa kuultiin mm. yksinkertaistamisesta Euroopan horisontti -ohjelmassa. Kuva: Standortagentur Tirol

Rahoitus parhaille toteuttajille ja innovatiivisimmille ideoille

 

Euroopan horisontti -ohjelmasta vastaa komission  tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (DG RTD). Ohjelman tarkoituksena on säilyttää EU globaalin tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa. Vuosiksi 2021–2027 ehdotetaan 100 miljardin euron talousarviomäärärahaa. Taustalla on havainto, että noin kaksi kolmasosaa Euroopan talouden kasvusta on viime vuosikymmenien aikana perustunut innovointiin.

Yksinkertaistaminen on Euroopan horisontti -ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeinen tekijä. Mahdollisimman pieni hallinnollinen taakka voi parhaimmillaan innostaa parhaita tutkijoita ja innovatiivisimpia yrittäjiä hakemaan rahoitusta ohjelmasta.
Pääjohtaja Jean-Eric Paquet EU:n komission Tutkimus ja innovointi -pääosastolta, joka myöntää rahoitusta Euroopan horisontti -ohjelmasta. Kuva: Standortagentur Tirol


Uusi ja vaikutuslähtöisempi lähestymistapa kumppanuuksiin


Tärkeimmät yksinkertaistamiseen tähtäävät osatekijät (Euroopan horisontti -ohjelman toteuttamisen taustalla olevan  asetusehdotuksen mukaan) ovat jatkuvuus, rahoitusympäristön yksinkertaistaminen, rahoituksen saajien tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen hyväksyminen ja yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön lisääminen.

Jatkuvuutta suhteessa Horisontti 2020 -ohjelmaan edustavat sama perusrakenne ja yksinkertainen rahoitusmalli. Rahoitusympäristöä yksinkertaistetaan  kokoamalla yhteistyö kolmeen  erityyppiseen kumppanuuteen ja määrittelemällä  niille selkeät valintakriteerit. Näin pyritään välttämään päällekkäisyyksiä ja kaksinkertaista työtä sekä lisäämään vaikutuslähtöisyyttä.

Yksinkertaistaminen läpileikkaa koko toimeenpanon

 

Euroopan horisontti -ohjelman perussäädösten lisäksi yksinkertaistamiseen pyritään ohjelman täytäntöönpanossa. Yksinkertaistaminen kattaa avustussopimusmalleista alkaen kaikki prosessit, dokumentaation, neuvontapalvelut, tukipalvelut ja IT-palvelut. Tavoitteena on keventää osallistujien hallintotaakkaa ja nopeuttaa avustusten myöntämismenettelyä.

Lisäksi yksinkertaistamista edistää EU:n eri ohjelmien välisten synergioiden ja strategisen suunnittelun tehostaminen. Näihin ohjelmiin kuuluu mm. yhteinen maatalouspolitiikka (CAP).

DG RTD:n esimerkin innoittamana meidän on hyvä jatkaa tulevan ohjelmakauden valmistelua ja kiinnittää riittävästi huomiota kaikenlaiseen yksinkertaistamiseen ohjelman toteuttamisessa. Tuensaajien ja hallinnon näkökulmasta tärkeitä ovat yksikkökustannusten, kertakorvausten ja prosenttimääräisinä korvattavien kustannusten (flat rate) hyödyntäminen rahoituksessa. Näin rahoituksen hakemisen hallinnollinen taakka pysyy kevyenä, mikä taas houkuttelee mukaan ohjelmaa parhaiten toteuttavia toimijoita ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Juha Tall
Osastonjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti