torstai 14. kesäkuuta 2018

Komission mittanauhat museoidaan?

Euroopan komissio ei enää tarkasta tuensaajia! Näin annettiin ymmärtää 1.6.2018 julkistetussa ehdotuksessa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan EU-asetuksiksi tulevalle ohjelmakaudelle 2021–27.

ELY-keskusten ohjelmavastaavien opintomatkan osallistujat olivat Brysselissä tutustumassa EU-komissioon ja Suomen EU-edustajistoihin erityisen otollisena aikana, juuri ehdotuksen julkaisuhetkellä kesäkuun alussa. Kotiin viemisinä saimme EU-politiikan kiemuroiden, Suomen edustajien tapaamisten, verkostoitumisen sekä hyvien käytäntöjen lisäksi viimeisintä tietoa uudesta rahoituskaudesta ja sen suuntaviivoista.

Enemmän vastuuta jäsenmaille

Suomen pysyvän edustajiston maa- ja metsätalousasioiden erityisasiantuntija Osmo Rönty kertoi meille, että merkittävä muutos aikaisempaan on, että vuodesta 2021 lähtien jäsenmaille siirrettäisiin selvästi aikaisempaa suurempi vastuu maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanon suunnittelusta. EU:n yhteiset tavoitteet määritellään asetuksessa ja komissio hyväksyy jäsenvaltioidensa suunnitelmat, joiden on tarkoitus olla aiempaa strategisempia. Tärkeintä on, että jäsenmaan laatima ohjelma täyttää yhteiset, koko EU:n kattavat tavoitteet. Myös valvontojen osalta tilanne muuttuu, ja ehdotuksen mukaan komissio ei enää suoraan valvoisi yksittäisiä tuensaajia.

Komissio julkisti 1.6.2018 ehdotukset tulevan ohjelmakauden EU-asetuksista koskien maatalouspolitiikkaa.

Jäsenmaat siis suunnittelevat itse tuen ehdot, tukimuodot ja valvonnan. Näin ohjelmaa voidaan yksinkertaistaa ja räätälöidä kunkin maan olosuhteisiin sopivaksi. Myös neuvotteludynamiikka tulee olemaan erilainen aiempaan verrattuna, koska nyt ensimmäistä kertaa komissio julkaisi sekä lainsäädäntöesityksen että rahoitusesityksen yhtä aikaa.  Näin neuvottelut lopullisesta esityksestä pääsevät alkamaan avoimesti ja puhtaalta pöydältä.

Vain viestimällä voi vaikuttaa

ELY-keskusten ohjelmavastaavien opintomatkan väki kuunteli tarkalla korvalla myös mitä MTK:n Brysselin toimiston, DG AGRI:n sekä Kataisen kabinetin henkilöstöllä oli kerrottavana uuden kauden mahdollisuuksista.  Suomen elinolojen ja ympäristön erityispiirteet täytyy huomioida EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa, johon vaikuttaminen on haastavaa mutta ei mahdotonta.

Kirjoittaja oli mukana ELY-keskusten ohjelmavastaavien opintomatkalla Brysselissä.


Maaseudun kehittämisen varoilla aikaansaadut tulokset ja vaikutukset ovat mittavia: Suomessa on valtavasti hyviä hankkeita, joilla on merkittäviä vaikutuksia maaseutualueidemme hyvinvointiin ja kehittymiseen. Kaikkien Suomen EU-toimijoiden viesti olikin, että näistä hankkeista tulisi viestiä näkyvästi ja kuuluvasti. Joten hanketoimijat, yrittäjät ja muut maaseuturahaston avulla toimintaansa kehittävät tahot: tehkää hankkeistanne innostavia esitteitä ja sähköisiä julkaisuja, myös englanniksi. Välittäkää hyviä hanke-esimerkkejä tahoille, jotka voivat viedä viestiänne eteenpäin, aina EU-komissioon saakka. Siellä on suuri halu tietää Suomen hyvistä käytännöistä ja kuulla ohjelman toteutumisesta – näin komission valmistelemat asetukset heräävät eloon ja tuovat esiin yhteisen EU-politiikan hedelmät. Vain viestimällä voi vaikuttaa ja tuoda vaikuttavuutta esille!

Uusi kausi on jo näköpiirissä ja sen valmistelu on aloitettu eri tahoilla. Yhteistyöllä on mahdollista tehdä uudesta ohjelmakaudesta entistäkin vaikuttavampi. Unohtaa ei kuitenkaan sovi nykyisen kauden toteuttamista loppuun saakka vahvasti, vakuuttavasti ja vaikuttavasti. Nykyisen kauden tavoitteiden saavuttaminen ja vaikutuksien esiintuonti on parasta harjoitusta tulevalle kaudelle suunniteltuun tulosperusteiseen toimintaan. Neuvottelut uuden kauden lopullisista säädöksistä on nyt aloitettu. Nähtäväksi jää, viedäänkö kuluvan ohjelmakauden päätteeksi komission mittanauhat todella Pariisiin Mittojen ja painojen museoon.

Kati Vaissalo
ylitarkastaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti