tiistai 14. helmikuuta 2017

Tukimaksut asetettiin päätöspostitusten edelle

Erilaisten päätösten viipymisestä maataloushallinto on saanut viime aikoina palautetta. Huomiota on kiinnitetty erityisesti viljelijätukipäätösten toimitusaikaan. Viljelijät kokevat, että tuen maksamisen ja tukipäätöksen saamisen välillä kuluu kohtuuttoman paljon aikaa.

Tukipäätöksestä viljelijä näkee kaikki tukeen liittyvät maksutapahtumat ja pinta-alan, jonka perusteella tuki on maksettu. Myös mahdolliset tukiehdoissa havaitut puutteet on esitetty päätöksessä.

Miksi ohjelmakauden alun tukipäätökset ovat viipyneet, johtuu asioiden tekemisen asettamisesta tärkeysjärjestykseen. Tukien maksaminen viljelijöille luvatussa uudessa maksuaikataulussa nähtiin hallinnossa tärkeämmäksi tehtäväksi kuin tukipäätösten valmistelu ja lähettäminen. Voimavarat keskitettiin maksamiseen. Linjaus tehtiin yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Myös tuottajajärjestöt toivovat tukien maksamista heti, kun se on mahdollista.

Viljelijöille tehty linjaus näkyy siinä, että tukipäätöksen tulo viipyy maksun saamisen jälkeen. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset alkoivat lokakuussa 2016 lähettää ensimmäisiä päätöksiä tukivuodelta 2015 maksetuista viljelijätuista. Kunnat ja ELY-keskukset jatkavat vielä alkuvuoden aikana tukipäätösten lähettämistä viljelijöille.

Tukipäätösten viipyminen on valitettavaa ja palaute aiheellista. Toisaalta mikään ei ole mennyt ohi tuensaajalta. Tukimaksut on maksettu, ja saapuvat sitoumus- tai tukipäätökset sisältävät mahdollisuuden hakea tarvittaessa päätökseen muutosta. Muutoksenhakuaika alkaa seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä.


Vesa Perätalo
tukipäällikkö

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti