perjantai 2. joulukuuta 2016

Henkilökierto avartaa osaamista ja näköaloja

Henkilökierto on erinomainen ja kustannustehokas osaamisen kehittämisen väline. Se soveltuu työssä oppimiseen ja käytäntöjen jakamiseen sekä verkostojen ja kontaktien luomiseen. Tutkitusti 70 prosenttia osaamisesta kehittyy työtä tekemällä ja 20 prosenttia vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa. Vain 10 prosenttia osaamisesta kehittyy perinteisessä aikataulutetussa koulutuksessa.

Valtiokonttorin henkilökiertopilotin innoittamana Maaseutuviraston johto esitti keväällä 2016 henkilökierron aloittamista Mavin ja maa- ja metsätalousministeriön välillä. Ministeriössä innostuttiin ajatuksesta ja henkilökierron käytännön valmistelut aloitettiin ennen kesälomia ripeästi. Laadittiin yhteinen henkilöstötiedote, ja henkilökierron käytännön järjestelyistä vastaavat yhteyshenkilöt nimettiin. Henkilökierron pituudeksi sovittiin kaksi viikkoa. Henkilökierrosta kiinnostuneita pyydettiin jättämään vapaamuotoinen hakemus syyskuun puoliväliin mennessä.

Hakemusten määrä yllätti iloisesti, Mavista yhdeksän henkilöä halusi henkilökiertoon ministeriöön ja ministeriöstä neljä ilmoittautui henkilökiertoon Maviin. Hakijoita pyydettiin hakemuksessaan kertomaan, mitä he tekevät tällä hetkellä, mihin haluavat tutustua henkilökiertonsa aikana ja mitä erityisesti haluavat oppia. Hakemukset käytiin läpi, ja kaikki esitetyt henkilökierrot päätettiin toteuttaa.

Tavoitteet, tehtävät ja käytännöt selviksi


Haun jälkeen aloitettiin aikataulutus ja organisointi sekä vastuuhenkilöiden nimeäminen vastaanottavassa virastossa. Kustakin henkilökierrosta laadittiin oma sopimus, jossa määriteltiin henkilökierron tavoitteet ja tehtävät henkilökierron aikana sekä sovittiin käytännön järjestelyistä. Henkilökiertoviikkojen ajalle laadittiin tarkat lukujärjestykset varmistamaan, että kaksiviikkoisen aikana olisi mahdollisuus oppia ja nähdä mahdollisimman paljon. Ministeriön ja Mavin yhteyshenkilöiden säännöllisillä palavereilla varmistettiin, että henkilökierrot etenevät suunnitellusti ja käytännön järjestelyt sujuvat.

Henkilökiertoon tuleville järjestettiin infot, joissa esiteltiin ennakkoon sekä ministeriön että Mavin organisaatiota ja toimintaa. Kaksiviikkoisen henkilökiertojakson päätteeksi järjestetään arviointipalaveri, jossa henkilökierrossa ollut, hänen oma esimiehensä sekä työnjohdollisena esimiehenä kierron aikana toiminut arvioivat kaksiviikkoisen antia ja kierron aikana opittua. Kierrossa olleet laativat henkilökierrostaan raportit, jotka jaetaan sekä ministeriön että Mavin intraneteissa kaikille luettavaksi.

Kokemukset ovat olleet erinomaisia


Ensimmäiset henkilökiertojaksot ovat nyt takana ja kokemukset ovat olleet erinomaisia. Kahden viikon jaksoa pidetään sopivan mittaisena. Siinä ajassa ehtii saada yleiskäsityksen toiminnasta, mutta jakso ei ole liian pitkä omasta työstä irrottautumiseen. Akuutit omat työtehtävät on mahdollista hoitaa jakson aikana, koska henkilökierron aikana käytössä on oma kone ja sähköpostiosoite.

Ministeriöstä kiertoon tulleet ovat Mavissa konkreettisesti huomanneet, miten haastavaa ja aikaa vievää monimutkaisten ja toisiinsa monien ehtojen kautta kytkeytyneiden tukijärjestelmien toimeenpano on. Mavista ministeriöön kiertoon lähteneet ovat puolestaan hahmottaneet paremmin ministeriön tekemän työn – samaa prosessia tehdään yhdessä lainsäädännöstä toimeenpanoon. Henkilökierron aikana on ollut mahdollista työstää ajankohtaisia asioita oman vastinparin kanssa. On myös löydetty uusia toimintatapoja, joita voi ottaa omassa yksikössäkin jatkossa käyttöön.

Yhteinen havainto on, että kasvokkain tapahtuvia tapaamisia halutaan jatkossa lisää. Vaikka videoneuvottelu säästääkin aikaa ja rahaa, asioita on monesti helpompi työstää eteenpäin yhteisessä keskustelussa saman pöydän ympärillä.

Henkilökierrossa olleet suosittelevat lämpimästi henkilökiertoa paitsi tuoreille virkamiehille, myös jo pidempään hallinnossa työskennelleille. Henkilökierto virkistää puolin ja toisin ja antaa uusia ideoita.


Terhi Pajumäki
kehittämisasiantuntija
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti