perjantai 22. huhtikuuta 2016

Luotan Hyrrä-työn etenevän tavoiteaikataulussaan

Viime syksynä alkoi Hyrrä-tietojärjestelmän valmistuminen jäädä jälkeen tavoiteaikatauluistaan. Lisäksi aiemmin valmistuneita osioita jouduttiin jatkuvasti korjailemaan, mikä oli omiaan luomaan epävarmuutta tekemiseen. Tuolloin Mavi päätti teettää Hyrrä-projektin tilanteesta ulkopuolisen selvityksen. Maaseudun Tulevaisuus sai selvityksen käsiinsä ja otsikoi Hyrrä-projektin olevan kaaoksessa. Selvitys osoitti, että toimintatapaa on syytä muuttaa, jotta saisimme Hyrrän rakentamisen ennakoitavalle uralle.
Ensi vaiheessa Hyrrän kehittämistyössä pidettiin tuumaustauko. Uusia osioita ei toteutettu vaan korjattiin esiin nousseita virheitä ja suunniteltiin Hyrrä-projektille uusi toteuttamistapa. Jotta varmistettaisiin maaseudun kehittäjien hankkeiden ja investointien liikkeellelähtö, päädyttiin aloittamaan yritys- ja hanketukien myöntäminen paperiprosessina, kuten myös yritystukien maksaminen.

Hyrrän tekemiseen ohjattiin merkittävästi lisävaroja aikaistamalla aiempia rahoitussuunnitelmia: konsulttien määrää pystyttiin lisäämään. Hyrrä-työssä mukana olevien Mavin, Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskus Mitpan ja konsulttien rooleja selkeytettiin. Mavin vastuu työn etenemisestä kasvoi.

Projekti etenee hallitusti


Konsulteille maksetaan nyt valmiista työstä, ei tehdyistä tunneista. Koodausta ja testausta tekee jatkossa sama konsulttitaho. Määrittelyihin kiinnitetään tarkkaa huomiota. Hyrrä-työn tekemistä seurataan aktiivisesti: muun muassa viikoittainen seurantaraportti mahdollistaa ajankohtaisesta tilanteesta kertomisen ja nopean reagoimisen mahdollisiin pieniinkin ongelmiin. Työ on tarkasti aikataulutettua. Erilaiset tehtävät toteutetaan suunnitellusti, kokonaisaikatauluun sovittaen. Hyrrän ylläpito on eriytetty ja resursoitu kehittämistyöstä erilleen.

Tällä hetkellä Hyrrä-projekti etenee hallitusti ja sovitun tavoiteaikataulun mukaisesti. Työn laatua pystytään arvioimaan ajantasaisesti ja aiemmin liian vähälle jääneen testauksen ongelmat on saatu hallintaan. Tässä tilanteessa rohkenen olla luottavainen meidän pystyvän rakentamaan Hyrrää myös jatkossa suunnitellusti.

Hyrrää on rakennettu osio kerrallaan ja näin edetään jatkossakin. Tähän mennessä joidenkin tukien kaikki asiakkaidemme kannalta keskeiset toimet voidaan toteuttaa Hyrrän kautta: neuvontakorvaus neuvonnan ennakkoilmoituksen tekemisestä tuen maksamiseen, samoin nuorten viljelijöiden aloitustuki ja maatalouden investointituki tuen hakemisesta maksamiseen.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Yritystukipäätökset tehdään paperilla ja yritystuet maksetaan Tukisovelluksen kautta. Hanketuista tehdään päätöksiä paperilla mutta maksaminen ei ole vielä mahdollista. Leader-ryhmien toimintarahaa ei vielä pystytä maksamaan ennakoita lukuun ottamatta.

Hanketuet seuraavana


Seuraava iso kokonaisuus, joka saadaan Hyrrään valmiiksi, on hanketukien tukipäätösosio. Se on ELY-keskusten käytössä toukokuussa. Sen jälkeen panostetaan edelleen hanketukiin: kesäkuussa on valmistumassa hanketukien maksuhakemus- ja maksupäätösosio, ja samassa yhteydessä toteutetaan myös toimintarahan maksuhakemukset ja maksupäätökset Hyrrään. Tuossa vaiheessa asiakkaat pääsevät hakemaan hanketukien maksatuksia ja ELY-keskukset viemään Hyrrään paperilla tekemiään hanketukipäätöksiä. Hanketukien maksatukset käynnistyvät, kun ELY-keskuksissa saadaan maksuhakemuksia käsitellyiksi. Kesän aikana Hyrrään saadaan tehdyiksi myös yritystukien tukipäätös-, maksuhakemus- ja maksupäätösosiot.

Hyrrä-työtä jatketaan syksyllä toteuttamalla järjestelmään muutospäätökset, ennakon kuittaavat maksut, sanktioinnin, tarkastusotannat, tarkastukset ja jatkotoimenpiteet mahdollistavat osiot sekä teemahankkeiden myöntö- ja maksupäätösosiot. Tekemistä riittää myöhemminkin: Katso-tunnistus on vaihtumassa ja tarkistuslistat sähköistetään.

Monenlaisia toiveita Hyrrän jo valmistuneiden osioiden käytettävyyden parantamiseksi on esitetty ja on toivottavaa, että jatkossakin niistä kerrotaan. Osin niitä voidaan toteuttaa kehitystyön edetessä mutta pääpaino Hyrrän tekemisessä on lähikuukausina saada kaikki keskeiset toiminnallisuudet valmiiksi ja sen jälkeen paneutua yksityiskohtien hiomiseen.

Myös maaseudun kehittämistukien sähköiselle prosessille on ollut tilausta, koska asiakkaat ovat ottaneet sähköisen hakumahdollisuuden laajasti käyttöön: rakennetukien hakemuksista yli puolet ja hanke- ja yritystukien hakemuksista lähes 90 prosenttia on tähän mennessä jätetty Hyrrän kautta.

Esko Leinonen
Hyrrä-asioita Hyrrä-projektin ohjausryhmään valmistelevan Fyrry-ydinprosessiryhmän puheenjohtaja
@leinonen_esko

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti