perjantai 27. marraskuuta 2015

Ympäristökorvauksen koulutuspäivän vaihtoehto on verkkotentti kotona

Seikkailen säännöllisesti sosiaalisessa mediassa löytääkseni niitä keskusteluja, joissa viljelijät käyvät byrokratiana pitämiensä asioiden kimppuun ja joihin he toivovat muutosta. Hyviä ehdotuksia siellä tulee, ja Maaseutuviraston itsensä toteutettavissa olevat huomiot pistetään kyllä meillä korvan taakse jatkoa silmälläpitäen. Yhtälailla löytyy keskustelunaiheita, joihin sormet syyhyävät antaa se toinen tai kolmaskin näkökulma. Nyt on löytynyt tällainen keskustelun aihe – ympäristökorvauksen verkkotentti.

Somessa käydään mielenkiintoista ajatustenvaihtoa ympäristökorvauksen verkkotentistä ja sen sisällöstä ja järkevyydestä. Jos kannanottoja uskoo, tentti ei hyödytä mitään eikä ketään.

Lisäksi selvästi on käynnissä valtakunnallinen ympäristökorvaukseen sitoutuneiden kisa siitä, kuka selvittää tentin korkeimmalla pistemäärällä vilkaisematta tenttiin liittyvää aineistoa. On sekin tietysti meriitti. Osoittaa nimittäin, että korkean pistesaldon saanut hallitsee sitoumusehdot, täydentävät ehdot ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman muut tarjolla olevat tukimuodot. Tai sitten pistehai on vaan yleensä onnekas, joka tuurilla tai päättelemällä pääsee muita helpommalla.

Koulutus kuuluu ympäristökorvauksen ehtoihin 

Ympäristökorvauksen esite.
Monella meistä ei ole useiden asioiden kerralla tapahtuvaa ja täydellistä oppimis- tai mieleenpainamiskykyä  – ja vielä harvemmalla kunnon tuuria. Niinpä lienee syytä kerrata, miksi tämä verkkotentti on olemassa ja samalla oikaista väärinkäsitykset, jotka sen tarkoitukseen liittyvät.

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän tilakohtaisen toimenpiteen ehtoihin kuuluu yhden päivän koulutusvaatimus. Idea koulutuspäivästä juontaa juurensa siitä, että EU:n komissio tiedustelee meiltä pari kertaa vuodessa, mihin aiomme ryhtyä tiettyjen tukimuotojen korkean virhetason vähentämiseksi. Erityisesti tämä huomio on Suomessa koskenut ympäristötukea, jota valvottaessa on löytynyt muihin tukimuotoihin verrattuna korkeita tukiehtojen rikkomusmääriä. Nykyisen ohjelmakauden vastaava tuki, ympäristökorvaus, sisältää myös paljon erilaisia toimenpiteitä. Niiden helpompaan ja ymmärrettävämpään tulkintaan ja toteuttamiseen tilalla saa apua koulutuspäivässä, jossa tukiehdot käydään porukalla läpi.

Voit valita koulutuspäivän tai verkkotentin


Koulutuspäivän voi suorittaa kahdella eri tavalla, ja aikaa suorittamiseen on annettu kaksi ensimmäistä sitoutumisvuotta. Ensimmäinen tapa on siis osallistuminen viljelijän oman yhteistoiminta-alueen järjestämään yhden päivän koulutustapahtumaan. Siellä käydään läpi koulutusaineiston asiat ja viljelijä saa parhaimman hyödyn, kun koulutus painottuu kyseisen alueen viljelijöille keskeisimpiin tukiehtoihin.

Tälle koulutuspäivään osallistumiselle mietittiin Mavissa vaihtoehtoinen, toinen toteutustapa. Realismia kun on, että kaikki eivät välttämättä halua tai ehdi osallistua koko päivän kestävään takapuolen puuduttamiseen. Tai jotkut kokevat omatoimisesti lukeneensa sitoumusehdot jo niin moneen kertaan alleviivaten, että koulutuspäivä olisi ajanhukkaa.

Niinpä ideana on tarjota verkkotenttijälle mahdollisuus, että hän lukee itsenäisesti vielä kaikessa rauhassa läpi ympäristökorvauksen sitoumusehdot ja koulutuspäivää varten laaditun aineiston. Tämän vaihtoehdon valinneen pitää kuitenkin jollakin lailla kuitata annettu lukutehtävä suoritetuksi, joten hänelle on laadittu verkkotentti Vipu-palvelussa.

Verkkotentin ei ole tarkoitus enää kouluttaa ketään


Verkkotentin kysymykset itsessään eivät palvele tentin suorittajaa varsinaisesti opetusmateriaalina.  Luetut materiaalit kouluttavat ja muistuttavat asiat mieliin. Tästä syystä emme tietoisesti ole pistäneet tentin laatimiseen mahdottoman paljon hallintobyrokraatin työtunteja. Näitä säästyneitä työtunteja on priorisoiden käytetty isompien asioiden valmisteluun.

Emme myöskään laatineet kysymyspatteristoja joka lähtöön, jolloin tentti ottaisi huomioon esimerkiksi tenttijän tukialueen tai hyödynnettävissä olevan ympäristökorvauksen toimenpiteen kohdentamisalueen tai tilan tuotantosuunnan. Kakkosvaihtoehdossa usein käy niin, että menettää jotakin ykkösvaihtoehtoon verrattuna. Tällä kertaa se menetys koskee sitä, että suoritusmerkinnän saadakseen on vastattava yleisempiin väittämiin.

Verkkotentistä on tehty sen valinneelle houkutteleva vaihtoehto: läpi pääsee jo kun 25 väittämästä 15 osuu oikein. Eikä yrityskertojakaan ole rajoitettu. Mietittäväksi tulee se, ovatko tukiehdot riittävän hyvin hanskassa? Viljelijä kun itse päättää toiminnasta pellollaan. Näin ollen on tenttijän omasta halusta kiinni, haluaako asian hoitaa tukiehtoja kertaamalla vai tuurilla. Ja voihan sitä valita myös osallistumisen koulutustilaisuuteenkin, jos haluaa kokea sosiaalisia suhteita kasvotusten eikä sosiaalisessa mediassa.

Hannele Sankari
yksikönjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti