keskiviikko 2. syyskuuta 2015

Viljelijätukien maksuaikataulu on säädösten sanelemaKansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Susanna Koski arvostelee Maaseutuvirastoa viljelijätukien maksamisesta ja maksuaikataulusta (esimerkiksi Verkkouutiset ja Maaseudun Tulevaisuus 1.9.2015). Kosken näkemyksen mukaan Mavi toimii mielivaltaisin perustein ja panttaa viljelijätukien maksamista. Koski myös olettaa, että nyt noudatettava maksuaikataulu johtuu Mavin omasta toiminnasta, ei ulkopuolisista tekijöistä.

Olemme Maaseutuvirastossa huolestuneita siitä, miten maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Koski tuntee toimialamme, sitä koskevat säädökset ja vuoden 2015 maksuaikoihin liittyneen vuodentakaisen valmistelun.

Ensinnäkin viljelijätukien maksuaikataulu tänä vuonna poikkeaa aiemmista vuosista siksi, että EU:n maatalouspolitiikka ja sitä koskeva lainsäädäntö on uudistettu. Olemme siirtyneet uudelle ohjelmakaudelle koko Euroopassa, mikä on vaikuttanut tukimuotoihin, niiden ehtoihin ja sitä myötä myös tukien maksamiseen. Koski esittää, että ”Maaseutuviraston täytyy pystyä toteuttamaan viljelijöiden tukien maksuaikataulu, johon viljelijöiden talous on totutettu”. Uuden ohjelmakauden vaatimukset eivät mahdollista edellisvuosien maksuaikataulun noudattamista.

Toiseksi viljelijätukien maksuaikataulu ei perustu mielivaltaisuudelle eikä johdu yksinomaan Mavin omasta toiminnasta, kuten Koski maalailee. Viljelijätuet maksetaan siten kuin säädöksissä määrätään, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1306/2013) yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta. Säädökset määrittävät ennen maksamista vaadittavat toimenpiteet ja ajankohdat tuen maksamiselle.

Maaseutuvirasto noudattaa syksyllä 2014 laadittua maksuaikataulua. Sen laadintaan osallistui Kosken puoluetoveri, silloinen maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo (kok.). Tavoitteellinen maksuaikataulu on tuolloin julkaistu verkkosivustollamme. Aikataulu 2015–2016 on ollut viljelijöiden ja koko maataloushallinnon tiedossa siis jo noin vuoden. Koskella sen sijaan on virheellinen käsitys, että ”ensimmäisten tukierien alkuperäinen maksupäivä pitäisi olla tänään” (julkaistu 1.9.2015).

Meidän toimintatavoissamme Mavissa on edelleen parannettavaa ja selkeytettävää. Otamme rakentavan palautteen vastaan ja kehitämme toimintaa niissä rajoissa, jotka nykyisen taloustilanteen vähenevät resurssit mahdollistavat. Olemme myös erittäin tietoisia viljelijöiden vaikeasta taloustilanteesta.

Meille viranomaisena lähtökohtana kuitenkin on, että meidän on toiminnassamme noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jos säädöksissä on vikaa eivätkä ne palvele kansalaisia, kansanedustajalla ylimmän lainsäädäntövallan käyttäjänä on vastuu niiden muuttamiseksi.

Toivotamme kansanedustaja Susanna Kosken tervetulleeksi Maaseutuvirastoon tutustumaan maaseutuhallintoon ja sitä säätelevään lainsäädäntöön. 


Leena Tenhola
ylijohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti