maanantai 24. marraskuuta 2014

Ammuttiinko viestintuoja?

Julkaisimme lokakuussa tiedotteen, jonka mukaan vuosista 2015–16 alkaen viljelijätukien totuttuja maksuajankohtia joudutaan myöhentämään. Aihe oli sisällöltään harmillinen kerrottavaksi myös Maaseutuviraston näkökulmasta, koska maatalouden kannattavuusongelmat ovat hyvin tiedossamme. Reaktiot maksujen myöhentämiseen ovatkin olleet julkisuudessa voimakkaita. 

Näkemykset ovat olleet yhteen vedettyinä tämän suuntaisia:
  • Paljonko Mavissa tarvitaan työntekijöitä ja aikaa yhä pienenevän tuensaajajoukon tukien maksamiseen – eikö siellä pitäisi olla jo kohta suuri joukko byrokraatteja vailla työtä?
  • Keksittiinkö koko juttu vain ELY-keskusten YT-neuvottelujen piirissä olevien, maataloustukivalvontaa tekevien virassa pitämiseksi?
  • Mikä kestää ja mikä maksaa, miksi ei makseta jo heti hakemusten jättämisen jälkeen? Miksi tuenmaksu pitää jakaa ylipäätään kahteen erään!
  • Miksi ei EU:n päätöksistä seuraavia Venäjän vastapakotteita oteta huomioon ja tukimaksuja aikaisteta, kun rahalle kerran on todellinen tarve?
  • Meinataanko Mavissa vaan levätä laakereillaan ja silti nostaa palkkaa?
  • Kun Mavi on kerran tullut perustetuksi, pitääkö siellä nyt olemassa ololle keksiä keksimällä tekosyitä? Ei siellä ainakaan ymmärretä maanviljelijän arkea.
Mavin tarkoitus viestintuojana oli kertoa maksuaikataulusta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin tuensaajille kuin muillekin asianosaisille. Halusimme ennakoida tulevaa jo siinä vaiheessa, kun reunaehdot kaikkien säädösten tulkitsemisten ja vaikutusten pohdintojen jälkeen itsellemmekin alkoivat avautua. Kertomallamme tavalla kävisi, jos ei asiaan vaikuttavien palikoiden paikkaa saada vaihdettua paremmaksi. Palikkaleikkiin emme kuitenkaan pysty yksin toimiessamme maa- ja metsätalousministeriön ohjaamassa virastossa, joka on samalla myös EU:n maksajavirasto.

Hermostuminen maksujen myöhentämisestä oli täysin ymmärrettävää. Viesti oli viljelijöille odottamaton ja harmillinen. Tällaisessa tilanteessa erilaiset näkemykset syistä ja syntipukeista muodostuvat ja lähtevät kehittymään monenlaisiin suuntiin. Tunnistan itsekin reagoineeni tiettyihin asioihin vastaavalla tavalla, ja sanoisin kysymyksen useimmiten olevan siitä, että asian taustoja ei kunnolla tunneta. Kun harmittaa, syntyy juuri sellaisia kysymyksiä kuin alussa luettelin. Ja vastauksia jäädään odottamaan, usein kuitenkin turhaan.


Olen tähän koonnut joitakin vastauksia. Ne ovat arkielämää Mavissa eivätkä väkisin keksittyjä, byrokraatin leivän syrjässä kiinni pitämisen pakosta esitettyjä.


Maatalouden tilanne on tiedossa

 

Nykyinen maataloussektorin taloustilanne ja uhkakuvat tunnetaan Mavissa hyvin. Olemme mukana monessa, eli olemme osa maataloustoimijoiden tiivistä verkostoa. Meillä Mavissakin lähes jokaisella on vähintään sukulaisia tai läheisiä ystäviä, joita tukien maksuaikataulut koskevat. Emme ole vieraantuneet todellisuudesta. Jos olisi henkilökohtaisesta päätöksestä kiinni, tekisimme niin kuin tuntemamme ihmiset ja muut tuensaajat haluaisivat meidän toimivan maksamisen suhteen.

Virkamiehellä on rajansa

 

Toimimme virkamiehen virkavastuulla. Meidän on noudatettava toiminnassamme Suomen lakeja ja asetuksia. Suurin osa tukirahoista tulee EU:n kassasta, ja silloin reunaehdotkin tulevat EU-säädöksistä. Nämä säädökset koskevat tukimaksujen aikataulua, josta sanotaan, että pääsääntöinen maksuajankohta on hakuvuoden joulukuun ja seuraavan vuoden kesäkuun välinen aika. Maksamiseen saa ryhtyä, kun pääsäännön mukaan vähintään 5 % tukia hakeneista tiloista on valvottu paikanpäällä. Hallinnollinen valvonta taas kohdistuu kaikkien hakijoiden tukihakemustietoihin. Hallinnollinen valvonta perustuu siihen, että kaikki tarvittava tieto on tallennettuna samassa hallinto- ja valvontajärjestelmässä.

Jos me emme toimi kuten lain kirjain sanoo, teemme virkavirheen ja joudumme siitä vastuuseen. Tai jos EU katsoo, että maksajavirastona toimimisemme ei noudata sille asetettuja ehtoja, pian maksajaviraston osaaminen kyseenalaistetaan ja rahahanat ehtyvät ainakin asioiden kuntoon laittamisen ajaksi.


Ihan samalla tavalla säädöksien noudattamisen paineessa ovat kaikki maataloustukia hakevat viljelijät. Jos tukiehtoja eli EU:n säädösten tai kansallisten säädöksien määräyksiä ei noudata, siitä on tuloksena erilaisia seuraamuksia.


Byrokratiaa ei tarvitse itse keksiä 

 

Tunnen parhaiten oman pinta-alatukiyksikköni väen tekemiset. Ainakin heidän tekemänsä ylityötunnit ja omistautumisensa uusien ja uudistettavien tukimuotojen suhteen ovat sellaiset, että väitteet itse keksityistä byrokratiatekemisistä ovat kohtuuttomia. Mavilaiset ovat jo nyt pidemmän aikaa venyneet lisäämällä työtunteja ja siirtämällä lomia saadakseen valmiiksi vuoden 2015 tukihaun ja koko prosessin aina tukien maksamiseen saakka.

Muutos myllertää koko haun

 

Tukihakuvalmistelut näin isojen muutosten yhteydessä ovat moninkertaiset: EU-säädöksistä ja kansallisesta lainsäädännöstä on uudet asiat omaksuttava ensin itse ja sitten mietittävä niiden vaikutukset kaikkeen suunnitteluun ja tekemiseen. Asiat on määriteltävä ja rakennettava tietojärjestelmiin, jotta ne osaavat pyörittää tuenhakijan sinne toimittaman tiedon siten, että siitä syntyy lopuksi hakijalle maksettava tukisumma.

Myös viranomaiset kunnissa ja ELY-keskuksissa ja muut sidosryhmät koulutetaan ja ohjeistetaan, jotta he voivat tehdä oman osansa viljelijän tukihakuprosessissa. Olemme juuri palanneet kymmenen koulutuspäivän kiertueelta, joka ulottui Oulusta Järvenpäähän ja jolla tavoitettiin noin 700 koulutettavaa. Uudet hakumateriaalit ja oppaat on suunniteltava ja kirjoitettava. Siinä välissä vastaamme kymmeniin ja taas kymmeniin puheluihin ja sähköposteihin, joissa muun hallinnon kanssa käymme erilaista tiedonvaihtoa. 


Tukihakua on valmisteltava ja testattava niin Vipu-palvelussa kuin paperilomakkeillakin. Tämä on muuten tuplatyötä meille, kun kaikki valmistellaan kahteen kertaan eli sekä sähköisen tukihakemuksen että paperihakemuksen jättävän tarpeisiin. Ja keväällä tulee jälleen uusi valtakunnallinen koulutuskierros kunnille ja ELY-keskuksille ja neuvojille ja EU-avustajille.


Koko ketjun on pysyttävä aikataulussa

 

Mavissa on käynnissä tarkkaan aikataulutettu tekeminen, joka tähtää siihen, että tukihaku ja tuenmaksu onnistuvat myös melkoisesti uudistetussa tukiehtomaailmassa.  Oman yksikköni ja myös muun Mavin sitoutunutta ja asiantuntevaa tekemistä läheltä seuraavana harmittaa siksi kirjoittelu byrokraattien laiskuudesta ja tahallisesta viljelijöiden kiusaamisesta esimerkiksi maksuaikatauluja rukkaamalla.

Kommentit eivät läheskään aina perustu oikeaan tietoon, mikä harmittaa ihan yhtä paljon kuin se yleinen sitkeästi hengissä pysyvä varma tieto, joka kohdistuu viljelijään: Eihän niillä ole töitä kuin kesällä pari kuukautta, ja sitten lepäävät laakereillaan koko muun vuoden.

Hannele Sankari, pinta-alatukiyksikön johtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti