perjantai 17. lokakuuta 2014

Säädökset määrittävät Maaseutuviraston onnistumisasteen

Maaseutuvirastolla on tukien toimeenpanon rooli. Tähän sisältyvät tukihaut, tukien myöntö, valvonta ja maksaminen. Nämä hallinnon prosessien vaiheet tuensaaja kokee välillä byrokraattisina, jäykkinä ja hankalina toteuttaa. Viljelijät aivan aiheellisesti kysyvät meiltä välillä, koemmeko onnistuneemme tehtävässämme.

Mavin on luonnollisesti viranomaisena noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä – niin EU-tasoista kuin kotimaistakin. Meillä Mavissa on kuitenkin ymmärrystä tukiehtojen vaikutuksista. Osallistumme myös tukijärjestelmien valmisteluun maa- ja metsätalousministeriön kanssa ja teemme yhteistyötä tuottajajärjestöjen MTK:n ja SLC:n kanssa.

Uuden ohjelmakauden valmistelussa olemme olleet tiiviisti mukana ja kertoneet näkemyksemme. Olemme tuoneet esiin yksinkertaistamista ja byrokratian vähentämistä edistäviä ehdotuksiamme.

Byrokraattisuus ja monimutkaisuus ei ole hallinnonkaan kannalta järkevää. Jos järjestelmä osoittautuu byrokraattiseksi ja tuntuu epäoikeudenmukaiselta, se on monitahoisen valmistelun summa. Kuten MTK:n järjestämässä byrokratiaseminaarissa syyskuussa todettiin, yhdessä rakennettu on myös yhdessä purettava.

Viranomaisen on noudatettava säädöksiä


Viljelijätukien maksuaikataulun valmistelussa näytti aluksi siltä, että kaikki vuonna 2015 haetut suorat tuet olisi pystytty maksamaan vasta vuonna 2016. Onnistuimme hallinnossa kuitenkin aikaistamaan aikataulua, ja nyt suurin osa perustuesta, viherryttämistuesta ja nuorten viljelijöiden tuesta ollaan maksamassa joulukuussa 2015. On totta, että loppuvuonna 2015 tukia maksetaan vähemmän kuin loppuvuonna 2014.  Sen sijaan keväällä 2016 tukia maksetaan enemmän kuin keväällä 2015.

Tukia ei voida säädösten mukaan maksaa ennen kuin valvonnat on saatu tehtyä. Väärästä tukien maksusta aiheutuu riski valtiontaloudelle. EU-säädösten vastainen maksaminen aiheuttaa sanktion, jonka maksajaksi joutuu Suomi.

Hallinnon säästöillä on vaikutuksensa


Mavi pyrkii tekemään voitavansa, jotta viljelijätukien valvontoja tekevät ELY-keskukset suoriutuvat tehtävistään aikataulussa. ELY-keskusten suunniteltujen resurssivähennysten takia huoli valvontojen onnistumisesta on aiheellinen. Hallintoa ei voida tehostaa ja tuottavuutta nostaa jatkuvasti ilman, että sillä on vaikutuksia kansalaisille tarjottaviin palveluihin.

Olemme hyvin tietoisia tukimaksujen merkityksestä maatilojen taloudelle. Maksamme tuet ajallaan ja oikein perustein voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, kuten toimeenpanevan viranomaisen tehtävään kuuluu.

Edellytykset onnistumiselle viljelijän kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla ovat kuitenkin rajatut. Onnistuminen on monen tekijän summa, ja keskusteluun osallistuvat tahot ovat kukin oikeassa perustellessaan omia näkemyksiään. Pyrimme omalta osaltamme viljelijän kannalta tekemään niin hyviä päätöksiä kuin se nykyisillä reunaehdoilla on mahdollista.


Leena Tenhola, ylijohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti