maanantai 27. lokakuuta 2014

Markkinatukien makea urakka

Maaseutuvirastoa ajatellessa markkinatuet eivät tule ensimmäisenä mieleen. Usein jäämme isomman serkkumme viljelijätukien ja pienemmän serkkumme hanke-, yritys- ja rakennetukien varjoon. Tarpeellisia markkinatuet kuitenkin ovat, sillä ne tasapainottavat maataloustuotteiden markkinoita. Lainsäädäntö ja toimintatavat vaihtuvat sen mukaan, miten maataloustuotteiden markkinahinnat muuttuvat.

Markkinoihin vaikuttavat heilahtelut kuten listeriakriisit ja viljan hinnan lasku näkyvät meillä tukiohjelmien avautumisena ja työmäärän kasvamisena. Tällä hetkellä olemme varpaisillamme intervention ja yksityisen varastoinnin takia, jotka ovat poikkeuksellisesti auki Venäjän asettamien pakotteiden vuoksi. Tänä vuonna meidät on pitänyt kiireisenä makea urakka eli sokerin tuotantomaksujen palautus.

Kaikki lähti liikkeelle komission kannan kaatumisesta


Suomalaiset sokerijuurikkaan viljelijät ja sokeriteollisuus maksavat oikeudestaan tuottaa sokerijuurikasta. Maksu määräytyy EU:n komission asettaman kansallisen kiintiön ja vuosittain määräämän maksun mukaan. 2000-luvun alkuvuosina komissio erehtyi maksujen määrissä ja viljelijät sekä teollisuus joutuivat maksamaan liikaa tuotantomaksuja.

Keskieurooppalainen sokeriteollisuus käräjöi ja sai haettua EU:n tuomioistuimelta päätöksen, jonka perusteella Suomessakin palautettiin joitain satojatuhansia takaisin sokerintuottajille. Keskieurooppalainen sokeriteollisuus ei kuitenkaan tyytynyt tähän, vaan käräjöi lisää ja sai tuomioistuimelta uuden päätöksen. Sen perusteella palautusten määrä oli huomattavasti suurempi ja koski vuosia 2001–2005. Komissio laati palautuksista asetukset ja antoi ohjeita.

Ensin ajattelimme, että palautusten maksaminen on helppoa, yksinkertaista ja vie vain vähän aikaa. Maa- ja metsätalousministeriön ja komission kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tajusimme, että palautuksista tulee suhteellisen vaikeaa, kohtuullisen monimutkaista ja aika lailla aikaa vievää. Tämä ymmärrys saavutti meidät helmikuussa, aika lailla samaan aikaan muiden EU-jäsenmaiden kanssa.

Helmikuusta tähän päivään mennessä olemme toteuttaneet palautukset lähes 3000 viljelijälle muiden töiden ohessa. Tavallisena vuotena eli kaikkina edellisinä vuosina sokerin tuotantokiintiöiden hallinnointi vie yhdeltä henkilöltä noin yhden päivän viikossa. Tänä vuonna kaikki 20 virkamiestä osastollamme ovat osallistuneet palautusprosessiin ainakin yhden päivän ajan ja pari virkamiestä lähes päätoimisesti.

Lisäksi Suomen valtio ei ollut varautunut vuoden 2014 alkuperäistä budjettia tehtäessä maksamaan maksujen palautuksien ohessa 200 000 euron korkojen osuutta. Teimme anomuksen valtion lisäbudjettiin korkojen kattamisesta valtiontalouden budjetista. Tämä on kuitenkin vain väliaikaista. Komissio maksaa palautukset ja niihin liittyvän koron omista varoistaan mutta vasta sen jälkeen, kun Suomi on jo maksanut palautukset viljelijöille.

Karkkikannustimet käyttöön


Palautusten maksamiseksi meillä olivat tiedossa Suomessa sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle myyneet viljelijät ja heidän myymästään sokerijuurikkaasta saadut valkosokerin määrät. Osa viljelijöistä oli menehtynyt ja osa muuttanut, joten ensiksi päivitimme tiedot Väestörekisterikeskuksen avulla. Seuraavaksi laskimme palautettavan maksun määrän viljelijäkohtaisesti.

Viljelijöiltä pyydettiin tietoja postitse. Maliskuussa pistettiin kuoreen 3000 lomaketta.

Tarvitsimme tuottajilta nykyisen nimen, osoitteen, henkilötunnuk- sen
ja tilinumeron. Tilinumero erityisesti oli oltava oikein eikä sitä tietoa saa Väestörekisteri- keskuksesta tai Mavin muista sovelluksista, sillä osa tuottajista on jo lopettanut maanviljelijänä toimimisen eikä siten ole asiakkaanamme. Maaliskuussa tiedotimme siis palautuksien hakemisesta useassa lehdessä ja nettisivuilla. Perustimme kysymyksiä varten oman puhelinnumeron työnimellä ”sokeripuhelin”, johon vastasimme jokaisena arkipäivänä. Lisäksi lähetimme jokaiselle tiedossamme olevalle viljelijälle ilmoittamislomakkeen, jolla voi ilmoittaa tarvittavat tiedot. 3000 lomaketta postitettiin kolmen päivän aikana koko markkinatukiosaston yhteisessä postitusurakassa.

Ilmoittautumislomakkeet saapuivat kevään aikana. Osastolla nimesimme yhden huoneen ”sokerihuoneeksi”, missä lajittelimme lomakkeet. Osaston yhteisvoimin jatkettiin myös siinä vaiheessa, kun kaikkia hakemuksia verrattiin aikaisempiin tietoihimme. Joissain tapauksissa huomattiin, että lisäselvityspyyntö oli paikallaan. Esimerkiksi tilinumerossa oli virhe tai kuolinpesän osalta ei ollut toimitettu riittäviä selvityksiä.

Onneksi kesäkuu ja heinäkuu ovat yleisesti ottaen markkinatukiosastolla rauhallisempaa aikaa. Yhteishengen ja sokerihuoneeseen ilmestyvien säännöllisten karkkikannustimien turvin selvisimme tästä lomakkeiden tarkastusvaiheesta.

Päätösten tarkastaminen ja allekirjoitus käsityönä


Seuraavaksi edessä oli päätösten tekeminen. Jokainen meistä on varmasti saanut ainakin yhden päätöksen Kelalta ja verottajalta. Ne tulevat 99,9 prosenttisesti jostain tietokonesovelluksesta tulostettuna automaattisesti. Sokerin tuotantomaksujen palautuksissa ainut automaattinen asia päätöksien postituksessa tapahtui tulostamisessa. Tämän jälkeen päätökset vielä tarkastettiin, ettei ilmoitustietojen syötössä ollut jäänyt virheitä.

3000 päätöksen tarkastaminen ja allekirjoittaminen vie aikaa useamman viikon, kun sitä tekee 2–3 ihmistä. Hallinnossa on aina erikseen esittelijä ja hyväksyjä. Hyväksyjä on useimmiten, mutta ei aina, esimies. Käytännössä 2 ylitarkastajaa tarkasti yhdessä 3000 päätöstä ja yksi esimies allekirjoitti ne kaikki.

Seuraavassa vaiheessa jokaisen maksun saajan nimi, tilinumero ja palautettavan maksun määrä tallennettiin varainhoito-osastolla toiseen Mavin käytössä olevista maksujärjestelmistä. Tallennuksessa tuli ilmi lisää virheellisiä tilinumeroita, joista osa saatiin selville pankin kautta, osa puhelimitse ja osa lähettämällä lisäselvityspyyntö.


Työn loppuminen ei ole vielä lähelläkään


Seuraavaksi kopioimme jokaisesta päätöksestä arkistoa varten oman kopion ja pistimme alkuperäisen päätöksen ja valitusosoituksen kirjekuoreen. Kirjeiden lähtiessä ympäri Suomea olemme tiedottaneet asiasta jälleen mm. Mavin verkkosivustolla, mediatiedotteella ja Twitterissä. Verkkosivulle on lisätty tietoa maksun ja koron määräytymisen perusteista ja kaikista mahdollisista asioista, joista odotamme saavamme kysymyksiä. Sokeripuhelin todennäköisesti soi taas.

Komissiolle raportoimme prosessista, maksetuista määristä ja koroista. Teemme hakemuksen komissiolle, jonka perusteella komissio maksaa palautetun summan takaisin Suomen valtiolle.  Tämän jälkeen mietimme, että olipahan vuosi, enpä syö enää karkkia ja mitähän seuraavaksi. Seuraava urakka odottaa jo ovella.

Huomionarvoista ponnistuksessa on se, että koko mittava työ tehtiin normaalien töiden ohessa, ilman yhtään kesäapulaista tai määräaikaista sokerikäsittelijää. Normaali toiminta markkinatukiosastolla eli esimerkiksi koulumaitohakemusten, vienti- ja tuontitodistushakemusten,
tuottajaorganisaatiohakemusten tai menekin edistämishakemusten käsittely ei häiriintynyt. Urakkahenki on vielä voimissaan, myös Maaseutuvirastossa.


Emilia Jalomäki, yksikönjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti